TITULINIS PROGRAMOS NAUJIENOS FORUMAS VARTOTOJAI KONTAKTAI

 
LAISVALAIKIUI
2013m.
2012m.
2011m.
2010m.
2009m.
2008m.

NAUJIENOS 2014m.

 
 

Naujienos apie programinius papildymus ir pasikeitimus, išdėstytos šiame puslapyje.  


***** Nr.46 ***** 2014-10-01 iki 2014-12-31 *****

 • 214. Paruoštas GALUTINIS ATNAUJINIMAS programos BUHAW vers. 55. Po šio atnaujinimo įdiegimo, dar kartą bus  išvalomos bazės, kuriose Jūs atlikote įvairiausius bandymus. Po to normatyvinės bazės jau nevykdys jokių perkėlimų. Todėl prieš vykdydami paskutinį atnaujinimą, susiveskite ilgalaikį turtą, klientų kodus, atsargų kodus. Jeigu vėliau juos papildysite senoje vers.53, tai lygiagrečiai turėsite pakartoti ir naujoje programoje. Po šio atnaujinimo, vėliau bus perkeliami tik KASOS, BANKO, BALANSO ir ATSARGŲ LIKUČIAI.
       Dirbant su atsargomis atbuline data senoje programoje, turėkite omenyje neigiamų likučių atsiradimo galimybę dėl kainų pasikeitimo (juo labiau, kad vyks jų savikainos ir kainos dalyba iš EURO kurso).

      Duomenų atnaujinimas bus vykdomas ADMINISTRATORIUJE-->Versjos Atnaujinimas paspaudžiant mygtuką Likučių atnaujinimas iš vers. 53. Be abejonės, sąlyga, kad visi tuo metu nedirbtų abiejuose programose, tikriausiai žinote ir jos laikysitės. Prieš pradedant vykdyti paskutinius atnaujinimus, rekomenduoju pasidaryti abiejų programų darbines kopijas.

  LAIMINGŲ IR TURTINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

 

***** Nr.45 ***** 2014-08-01 iki 2014-10-01 *****

 • 213. Paruoštas PASKUTINIS ATNAUJINIMAS programos BUHAW vers. 53. Šiuo atnaujinimu užbaigiamas 53-ios versijos palaikymas ir pradedamas naujos - BUHAW vers. 55 vystymo ir palaikymo etapas. Nauja versija yra skirta dirbti su EURU. Klientams, turintiems galiojančias aptarnavimo sutartis, atnaujinimas naujos programos papildomai nekainuos. Jiems galios ir galiojančios palaikymo sutartys. Senos programos licencijavimas atjugiamas automatiškai.
     Padarius naujus atnaujinimus, naujos programos versija prašys internetinio prisiregistravimo kiekvienai darbo vietai. Prieš pradedant veiksmus-BŪTINAI pasidarykite visos programos ir duomenų kopijas. Pakeitimus turi atlikti Administratoriaus darbo vieta. Programa paleidžiama, nukopijavus esamą leistuką ir jo PROPERTIES (YPATYBĖSE) pataisius TARGET eiluteje esantį B53.exe numeriuką į B55.exe. Paleidus naujos programos leistuką, sekite naujos programos nurodymus ir jais vadovaukitės. PRIMENAME, kad tuo metu visos darbo vietos turi būti išėjusios iš programos. Jeigu abejojate savo veiksmuose, tiesiog susisiekite ir Jums bus pagelbėta.
      Dar vienas svarbus pranešimas! Kai kurios įmonės buvo užsisakiusios papildomus programinius priedus. Jie nėra adaptuoti į bendrą atnaujinimo paketą, todėl susisiekite ir Jums jis bus atnaujintas asmeniškai.
      Ir paskutinis, tačiau pats svarbiausias priminimas! Neatidėliokite paleidimo ir atnaujinimo darbų paskutinei dienai. Geriau tai atlikti dabar ir ramiai laukti EURO įvedimo. Rastoms klaidoms yra padarytas internetinis klaidų pranešėjas. Jis leis greičiau sugaudyti ir ištaisyti rastus nesklandumus ir lūžius. Pataisyti paketai bus dar atnaujinami prieš pat Naujuosius Metus (o gal ir anksčiau).

 • 212. DARBO LAIKO APSKAITOJE asmens darbo laiko apskaitos žiniaraštyje padidinti dirbtų darbo valandų laukelių dydžiai. Dirbant per para daugiau kaip 10 val. paskutinių skaičių nesimatydavo.

 

***** Nr.44 ***** 2014-06-01 iki 2014-07-31 *****

 • 211. Atlyginimų SODROS 1a-SD ir 2a-SD ataskaitų formų formavime, kai nebuvo jokių priėmimo (atleidimo) įrašų, nebuvo galima uždaryti išrinkimo formos. Tiesiog reikėdavo priverstinai nutraukti programos darbą. Dabar forma yra papildyta Atsisakymo mygtuku.

 • 210. Ataskaitų Debitorių antrojoje formoje, sutapus gautų pinigų ir grąžintų pinigų iš pirkėjo pajamų ir išlaidų numeriams, sumos susidėdavo į debeto pusę. Klaida ištaisyta.

 • 209. Atsargų ataskaitose atsirado naujas papildymas, leidžiantis formuoti pardavimo kainų eitkečių spausdinimą su dviejų kainų elementais, o taip pat ir brūkšninio kodo formavimą iš tikrų barkodų kartotekos, arba BUHAW kodą, jeigu tikrasis barkodas tuščias. Taip pat galima pasigaminti prekiu poko lipduką su prekių kiekiu ir sumomis.   

 • 208. Atsargų Einamųjų likučių žiniaraštis papildytas EURO kainos laukeliu. Dirba su visomis funkcijomis, skaičiuojant ir savikainas ir kainas, tiek be PVM tiek ir su PVM.

 • 207. Kasos ir Banko pajamų ir išlaidų registrai papildyti EURO laukeliais.

 • 206. Atlyginimuose atsiskaitymo lapeliai, darbo užmokesčio, deponentų ir universalus darbo užmokesčio žiniaraščiai papildyti EURO laukeliais. EURO išraiškomis papildytos tik suminės laukelių eilutės. Atlyginimų skaičiavimo formoje lapelis papildytas mokesčio mokėtojo kodu.

 • 205. Administratoriuje važtaraščių peržiūros formoje, koreguojamo važtaraščio eilutės tinklelis gale papildytas nauju kaštų centrų koreguojamu laukeliu. 

 

***** Nr.43 ***** 2014-02-01 iki 2014-05-31 *****

 • 204. POS programos (fiskaliniai kasos aparatai) papildytos EURO skaičiavimais ir jų atvaizdavimu tiek paieškos, tiek  atsiskaitymo formoje, tiek ir sąskaitos-faktūros spausdinime

 •  203. Pardavimas, jo koregavimas ir spausdinimas jau papildyti EURO skaičiavimais ir EUR atvaizdavimu. Kadangi sąskaitų faktūrų spausdinimas yra suderintas individualiems poreikiams, tai EURO spausdinimo atvaizdavimus reikia sudėti rankiniu būdu. Tam susisiekite telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu tas bus operatyviai atlikta. 

 • 202. FR0671 deklaracijos atnaujinta pildymo forma ir sugriežtintas išrenkamo laikotarpio pasirinkimas.

 • 201. FR0672 deklaracijos atnaujinta pildymo forma ir sugriežtintas išrenkamo laikotarpio pasirinkimas.

 • 200. FR0573 deklaracija atnaujinta iki ketvirtos versijos, kuri pasipildė dviem naujais laukeliais A4-1 (asmens tapatybę patvirtinančiu pasirinkimu) ir šalies kodo laukelių, kuriuose žymimas šalies kodas, įdarbintų iš tos šalies žmonių.

 • 199. Darbo laiko apskaitos nukrypimų fiksavime, fiksuojant spalio ir gruodžio 31 dienos suminio darbo laiko suvedimo rezultatus, metama programinė klaida. Trūkumas pašalintas.

 • 198. Darbo laiko apskaitos  suminio žiniaraščio formavime yra užklausa, leidžianti formuoti tiek bendrą suminį žiniaraštį, tiek ir pagal pasirinktus skyrius, kai norima gauti atskiras žiniaraščio formas pagal pasirinktus skyrius-struktūrinius padalinius.

 

***** Nr.42 ***** 2014-01-01 iki 2014-01-31 *****

 • 197. Atlyginimų skaičiavimas yra papildytas nauju elementu, skirtu išlaikyti vieną procentą iš asmens uždirbto atlygio, kurie yra sudarę antros pakopos papildomos pensijos kaupimo sutartis pagal formulę 2+1+1. Šis procentas įrašomas personalo kartotekos DUOMENYSE, koreguojant galiojančią eilutę. Laukelyje įrašykite skaičių 1. Jis bus pridėtas prie asmens mokamo VSD procento ir automatiškai išskaičiuotas iš atlyginimo. Tačiau koreguodami (perskaičiuodami) atlyginimus atbuline data (pvz.: už 2013m), šis procentas bus pridėtas prie seno ir išlaikytas papildomai, kas iškreips tikrus duomenis. Todėl patartina suformuoti naują įsakymo eilutę tiems darbuotojams, kurie turi sudarę šią sutartį. Būsite patys ramūs, kad atsitiktinai nesugadinsite senų paskaičiuotų atlyginimų. Pastebėtina tas faktas, kad tose įmonėse šiems darbuotojams bus formuojamos atskiros SODROS ataskaitos, kurių pavadinimuose rasite "2+1+1" fragmentą. 

 


 
 
  © Copyright 1992-2015 JOLRADA. All Rights Reserved. Design by SpecAdmin